Posted in Uncategorized on July 11, 2009 by srpskaarhitektura
vladimirandjelkovic 
Vladimir Anđelković (1950)  Završio je Pravni fakultet i na postdiplomskim studijama Sociologiju i Političke nauke; magistrirao je radom Kritika fašističke ideologije i prijavio disertaciju Geneza staljinizma. Pokrenuo je i uređivao časopise: “Potkulture”, “Bit” i “Psihologija u svetu”, i u izdavačkoj kući Art Press priredio nekoliko stotina knjiga. Deo tekstova štampanih tokom osamdesetih i devedesetih godina u časopisima (Vidici, Ideje, Književna reč, Kultura….) objavljeni su u knjigama Politička istorija rusije, Postmoderno doba, Pop kulture. Autor je nekoliko monografskih izložbi iz Srpske kulturne istorije. Objavi je i veći broj feljtona u vodećim dnevnim i nedeljnim novinama pod nazivom “Iz novije srpske istorije”(I, II…).
U pripremi su knjige Raspadanje dogmatske sveti (ogledi o srpskom društvu (1945 -1985), i “Iz političke istorije srbije XIX veka I (psihološki potreti političkih vođa), Bavi se kulturnom i političkom istorijom XIX i XX veka

POLITIcKAISTORIJARUSIJE-kor

postmoderna-korice-copy

popkulture-korice-copy

mr Vladimir Andjelkovic
tel. 011- 6441251
064 3771720
Marka Oreškovica 38
11000 Beograd 
 artpress@ptt.rs
vladimir.s.andjelkovic@gmail.com