vladimirandjelkovic 
Vladimir Anđelković (1950)  Završio je Pravni fakultet i na postdiplomskim studijama Sociologiju i Političke nauke; magistrirao je radom Kritika fašističke ideologije i prijavio disertaciju Geneza staljinizma. Pokrenuo je i uređivao časopise: “Potkulture”, “Bit” i “Psihologija u svetu”, i u izdavačkoj kući Art Press priredio nekoliko stotina knjiga. Deo tekstova štampanih tokom osamdesetih i devedesetih godina u časopisima (Vidici, Ideje, Književna reč, Kultura….) objavljeni su u knjigama Politička istorija rusije, Postmoderno doba, Pop kulture. Autor je nekoliko monografskih izložbi iz Srpske kulturne istorije. Objavi je i veći broj feljtona u vodećim dnevnim i nedeljnim novinama pod nazivom “Iz novije srpske istorije”(I, II…).
U pripremi su knjige Raspadanje dogmatske sveti (ogledi o srpskom društvu (1945 -1985), i “Iz političke istorije srbije XIX veka I (psihološki potreti političkih vođa), Bavi se kulturnom i političkom istorijom XIX i XX veka

POLITIcKAISTORIJARUSIJE-kor

postmoderna-korice-copy

popkulture-korice-copy

mr Vladimir Andjelkovic
tel. 011- 6441251
064 3771720
Marka Oreškovica 38
11000 Beograd 
 artpress@ptt.rs
vladimir.s.andjelkovic@gmail.com

One Response to “”

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: